ZPĚT HLAVNÍ STRANA

SLOVNÍČEK stolního tenisty


Přinášíme základní výkladový slovník nejběžněji užívaných slovních projevů vyspělých stolních tenistů. Slouží k rychlé orientaci začátečníků v této problematice, k rychlému seznámení se se základními dorozumívacími výrazy tak, aby nováček v této oblasti nebyl odkázán pouze na praktická pozorování a tak jen velmi pozvolné osvojení si předmětné učební látky.
Pozn.: Pojmy nejsou řazeny alfabeticky, ale podle jejich důležitosti.
 • “Kiksééém” popř. “ kixééém”
  Tímto výkřikem komentuji míček, který odlétá od mé rakety vysokým obloukem kamsi do rohu herny. Dávám tak najevo, že jsem ztratil již prakticky vyhraný bod vinou nezměrné smůly, která spočívá v odehrání míčku okrajem rakety (což každý vidí). Výkřik doprovázím vyčítavým pohledem na přítomné a hledám v jejich tvářích známku účasti.
  Modifikací tohoto výkřiku je mnohem méně expresivní “hrana” nebo chlapské “ty vole, kanta” (z německého Die Kante – hrana, okraj).
 • “Vtomnicnééni” popř. “ftomnicnééni”
  Toto zvolání použiji v případě, že míček po mém bloku končí v síti. Upozorňuji tak přítomné, že absolutně nemohu být spokojen s mírou rotace, kterou míčku udělil můj soupeř, a proto , jen proto, skončil v síťce. Jestliže by soupeř zahrál svůj topspin v rámci fair play, udělil by mu všeobecně uznávanou a normalizovanou míru rotace, nikdy by mnou odehraný míč nemohl skončit tak hanebně v síti. Je třeba, aby si tuto skutečnost jasně uvědomili zejména okolostojící.
  Po výkřiku se vyčítavě zadívám na svou raketu, která rovněž nese určitý podíl viny na ztrátě. Nesprávně vyhodnotila situaci a její úhel nastavení rozhodně nebyl v pořádku. Raketa je tou, která má dávat největší pozornost na záludné údery soupeře.
 • “Prase”
  Vyslovuji hodně naštvaně a zřetelně, jestliže se míček v průběhu výměny jen dotkne sítě. Okamžitě přestávám hrát, ačkoliv lze míček na soupeřovu polovinu bez problémů vrátit. Ono slovo vyslovuji tak, aby na poslech nebylo patrné, zda to je pouhý komentář a slangové vyjádření skutečnosti, že míček tečoval síťku, anebo tak označuji protihráče, který se té nehoráznosti dopustil. Druhou možnost je rovněž možné zdůraznit nevraživým pohledem na soupeře.
 • “Mnětonejde”
  Toto povzdechnutí užívám v případě, když soupeř je po všech stránkách lepší, válcuje mě z bekhendu i forhendu. Naznačuji tak, že dnes nemám svůj den, obvykle jsem však výrazně lepší a se soupeřem si jinak můžu dělat co chci. Shodou náhod a nepříznivých okolností mi však daný zápas nevychází, ale příště to bude o něčem jiném. Verbální projev doplňuji nevěřícným kroucením hlavy, pohledy vzhůru, bezmocným rozhazováním rukama a vůbec gesty, která vyznačují bezmoc. Cílem je ošálit soupeře, aby polevil ve svém nasazení a tempu a přizpůsobil se mému současnému mentálnímu a fyzickému handicapu.
 • “Já jsem...” (varianta 1)
  Lze doplnit...idiot, matěj, kretén, mongol, vůl, blb, blbec, pablb, hovado, hloupej, pitomej, dement, střevo, kráva...a další ryze argotické výrazy. Touto sebehanou signalizuji soupeři i přihlížejícím, že právě prohraný bod jsem ztratil vinou dílčího mentálního výpadku. V zásadě však vím, co a jak mám hrát. Oznámením, že jsem... (doplňte z nabídky výše) naznačuji, že si svůj stav již plně uvědomuji a v následujících výměnách již zazáří můj intelekt naplno a tedy nehodlám pokračovat s předešlou hráčskou naivitou. Je třeba, aby si to uvědomil i soupeř a začal se podle toho chovat.
 • “Já jsem...” (varianta 2)
  Doplňte:línej, pomalej, šnek, slimák, želva, hepeto, chomout a další adjektiva a substantiva, která se vztahují k neohrabanosti a nedostatečné rychlosti pohybů. Avšak tím oznamuji pouze dnešní fyzické nedostatky. Obvykle jsem vrtký jako čamrda, pohybuji se bleskurychle, disponuji skvělou kondicí a ladnou koordinací svých pohybů. Dnes však z jakéhosi důvodu tyto fyzické přednosti nefungují, proto se pohybuji malátně. Příště však předvedu skvělou práci nohou, nevídané reflexy a bleskurychlou práci zápěstím. No jo, ale to až někdy příště.
 • “Nohýýý” (zaslal sssaga@quick.cz, 7.9.2003)
  Hlasitým pokřikem dávám jasně znát, že za běžných okolností jsm atleticky zdatný jako desetibojař a pohyblivý jako laň, avšak z mě neznámých důvodů právě dnes jsou mé dolní končetiny nějaké mátožné.
 • “Trúúúp
  specifický pokyn nejmenovaného lékaře ze západních Čech, kterým korigoval práci horní poloviny těla při topspinové hře svého svěřence (neplést s imperativem "trub", což je pokyn k vydávání zvuku ze žesťového nástroje).
 • "Šot!"
  vyslovuje se se zvláštním výdechem. Prakticky tak oznamujeme přihlížejícím, že jsme uhráli vítězný míč bez ohledu na to, zda jsme soupeře opravdu přehráli, nebo jsme mu dali prase či on sám udělal úplně fatální chybu. Pokřik doplňujeme vítězným gestem, nejčastěji sevřenou pěstí nehrající ruky, jak je možno vidět u nejlepších světových hráčů. Tím se jim samozřejmě výkonnostně velmi přibližujeme.
 • "Šotíčék.." (doplnil Milan)
  Mazlivá (nebo jízlivá?) forma předchozího slovníkového hesla, hojně užívaná zejména v Chrudimi, kde s tím začal v 70. letech Fanda Loučka.

Pokud Vám předešlé řádky někoho připodobnily, pak vězte, že se jedná o připodobnění zcela náhodné.
Základní slovník pro Vás sepsal a výkladem opatřil jeden z Vás: Zdeněk Brothánek (pokud není u hesla uvedeno jinak)

Pozn.: Autor prosí o postupné doplňování slovníku, návrhy SEM