REORGANIZACE PRAŽSKÝCH SOUTĚŽÍ – NÁVRH
A. Zrušení skupin u 1.-4. třídy mužů od sezóny 2005-2006 > >
B. Možnost účasti žen-hráček v družstvech mužů od sezóny 2004-2005 > >
C. Názor předsedy ČAST k návrhu > >
     Názor ředitele soutěží žen StČ kraje k účasti žen v soutěžích mužů > >

A, Zrušení skupin A+B u 1.-4. třídy mužů od sezóny 2005-2006

Navrhuji zrušení skupin A+B u 1.-4. třídy a jejich nahrazením za jednoskupinovou 1.-8. třídu. Poslední (t.č. 5.) třídu navrhuji ponechat ve 3 skupinách jako 9. třídu

ARGUMENTY PRO ZRUŠENÍ SKUPIN:

 1. Při 24 družstvech v jedné třídě a jejich rozdělení do dvou skupin je výkonnost rozmělněna, jsou značné výkonnostní rozdíly mezi družstvy. To je evidentní zejména v porovnání tam, kde víceskupinovost končí, tzn. v porovnání jedné divize a dvou skupin 1. třídy.
 2. Rozdělení do skupin se každoročně losuje. Losování je (mělo by být) náhodné a pokud má více oddílů více družstev v jedné třídě, může se stát, že do jedné třídy jsou nerovnoměrně nalosována lepší družstva oddílů a do druhé třídy horší družstva. Příklad: letošní sezóna (červeně lepší, modře horší družstva):
  třídaskupina Askupina B
  1. třídaKlánovice B (6.)
  Michle D (8.)
  Michle E (9.)
  Vršovice B (1.)
  Elizza C (2.)
  Klánovice A (1.)
  Michle C (2.)
  Vršovice C (10.)
  Vršovice D (11.)
  Elizza D (9.)
  Elizza E (12.)
  2. třídaBohnice E (4.)
  Čakovice C (8.)
  Zelená Liška C (10.)
  El Niňo H (2.)
  Bohnice D (7.)
  Čakovice B (10.)
  Zelená Liška B (3.)
  El Niňo I (4.)
  3. třídaPetrovice B (3.)
  Zelená Liška D (5.)
  Oáza B (2.)
  Petrovice C (11.)
  Zelená Liška E (9.)
  Oáza C (10.)
  4. třídaSuchdol B (9.)
  Braník E (2.)
  Slavoj F (12.)
  Suchdol C (3.)
  Braník F (6.)
  Slavoj E (7.)
 3. Losováním do skupin se de facto ovlivňuje regulérnost třídy: družstvo na 3. místě v jedné skupině má právo se domnívat, že ve druhé skupině by postoupilo do play-off o postup, družstvo na posledním místě v jedné skupině má právo se domnívat, že by se udrželo v soutěži, kdyby hrálo v opačné skupině.
 4. Dělení družstev do skupin A,B v třídách nemá regionální opodstatnění.
 5. Jednoskupinové třídy by výrazně zkvalitnily soutěže, drtivá většina utkání by byla otevřena až do konce, markantně by ubylo předem jasných výsledků.

MOŽNÉ ARGUMENTY PROTI ZRUŠENÍ SKUPIN:

 1. V případné jediné třídě by mohlo hrát 3 a více družstev jednoho oddílu, čímž by soutěž byla ovlivněna.
 2. V případě nově vzniklých oddílů by trvalo mnoho let, než by případné kvalitní družstvo postoupilo do adekvátní soutěže.
 3. Složitá realizace reorganizace soutěží
  ad 1:
  Prostým porovnáním pořadí družstev na 1.-6. a 7.-12. místě v letošní 1.-4. třídě je evidentní, že více jak dvě družstva by v žádné soutěži nehrála. Pokud by se tak v budoucnu mělo stát, lze tomu buďto dát volný průběh (snad jen 2-3 pražské oddíly mají tolik hráčů, aby pokryly 3 družstva v jedné třídě hráči i kvalitními náhradníky) nebo účast v jedné třídě limitovat max. 2 družstvy jednoho oddílu.
  ad 2:
  Za posledních 7 let se pouze Radotín jako nový (resp. obnovený) oddíl dostal z 5. do 1. třídy (při jedné výměně třídy za vyšší). Při současné praxi nakupování a prodeje soutěží není problém pořídit si jakoukoli soutěž.
  ad 3:
  Reorganizace viz paragrafovaný návrh níže. Případné námitky, že není zabezpečen postup vítězů 2.,3. a 4. třídy do vyšší soutěže jsou ve znění předkládaného návrhu irelevantní.

REALIZACE NÁVRHU:
V rozpisu soutěží 2004-2005 ustanovit:
pro divizi:
 • žádné změny (tj. min. počet sestupujících = 2)
 •  
  pro 1. třídu:
 • Družstva na 1.-6. místě v každé skupině soutěže (s výjimkou družstev, která si vybojují postup do divize) mají společně s družstvy, sestupujícími z divize právo startu v 1. třídě v sezóně 2005-2006. Sestoupí-li z divize 3 družstva, sehrají družstva na 5. místě 1.tř. sk. A a B barážová utkání o udržení dle ustanovení Rozpisu soutěží.
 • Družstva na 7.-11. místě mají právo startu ve 2. třídě v sezóně 2005-2006.
 • Družstva na 12. místě sehrají K.O. play-off s vítězi skupin 2. třídy o 2 místa ve 2. třídě pro sezónu 2005-2006.
 •  
  pro 2. třídu:
 • Družstva na 1.-6. místě v každé skupině soutěže (s výjimkou družstev, která si vybojují postup do vyšší třídy) mají společně s družstvy, která neuspěla v Play-Off právo startu ve 3. třídě v sezóně 2005-2006.
 • Družstva na 7.-11. místě mají právo startu ve 4. třídě v sezóně 2005-2006.
 • Družstva na 12. místě sehrají K.O. play-off s vítězi skupin 3. třídy o 2 místa ve 4. třídě pro sezónu 2005-2006.
 •  
  pro 3. třídu:
 • Družstva na 1.-6. místě v každé skupině soutěže (s výjimkou družstev, která si vybojují postup do vyšší třídy) mají společně s družstvy, která neuspěla v Play-Off právo startu ve 5. třídě v sezóně 2005-2006.
 • Družstva na 7.-11. místě mají právo startu ve 6. třídě v sezóně 2005-2006.
 • Družstva na 12. místě sehrají K.O. play-off s vítězi skupin 3. třídy o 2 místa v 6. třídě pro sezónu 2005-2006.
 •  
  pro 4. třídu:
 • Družstva na 1.-6. místě v každé skupině soutěže (s výjimkou družstev, která si vybojují postup do vyšší třídy) mají společně s družstvy, která neuspěla v Play-Off právo startu ve 7. třídě v sezóně 2005-2006.
 • Družstva na 7.-11. místě mají právo startu ve 8. třídě v sezóně 2005-2006.
 • Družstva na 12. místě sestupují do 9. třídy.
 •  
  pro 5. třídu:
 • Vítězové skupin A,B,C sehrají na neutrální půdě jednokolovou baráž o 2 postupová místa v 8. třídě pro sezónu 2005-2006.
 •  
  Od sezóny 2005-2006 platí právo postupu a sestupu 2 družstev (platí pro divizi a 1.-8. třídu) návazně na počet družstev sestupujících z nejnižší ligové soutěže.


  B, Možnost účasti žen-hráček v soutěžích mužů od sezóny 2004-2005

  ARGUMENTY PRO ÚČAST:

  1. Zapojení hráček, které nehrají soutěže žen (lhostejno jestli proto, že nechtějí nebo proto, že nedají dohromady družstvo)
  2. Účast žen funguje v nižších soutěžích Stč kraje a v mnoha okresních soutěžích v republice a drtivá většina aktérů si toto zpestření pochvaluje
  3. Zkvalitnění výkonnosti pražských hráček, reprezentující hlavní město v celostátních soutěžích
  4. Kultivace projevu (?) a zlepšení atmosféry utkání
  5. Propojení činnosti mužů a žen v oddílech
  6. Starší ročníky s nostalgií vzpomínají na smíšená družstva v soutěžích na počátku 70. let
  7. Mladší ročníky si pochvalují mimosezónní soutěž smíšených družstev, kde hrají muži a ženy v jednom týmu

  MOŽNÉ ARGUMENTY PROTI ÚČASTI:

  1. mužská ješitnost
  2. nutnost oddělených šaten pro muže a ženy
  3. neregulérnost soutěží
  4. likvidace soutěží žen
   ad 1:
   Má-li muž problém prohrát se ženou, jedná se o samčí pud, který nemá nic společného se sportovním přístupem. Umění prohrát patří k výbavě sportovce.
   ad 2:
   Družstva, která na soupisku soutěže přihlásí ženy, musí fakt, že v některých hernách není možnost oddělených šaten, brát v úvahu. V praxi se nejedná o fatální problém, viz odkaz na soutěže smíšených družstev v daleko horší infrastruktuře 60. a 70. let či odkaz na novodobé dva ročníky mimosezónní soutěže smíšených družstev.
   ad 3:
   Účast žen v soutěžích musí mít pravidla. Jejich návrh viz níže.
   ad 4:
   Oddíl, který uvede na soupiskách v souhrnu 3 a více žen, musí přihlásit do soutěže, řízených PSST nebo ČAST adekvátní počet družstev žen.

  REALIZACE NÁVRHU:
  V rozpisu soutěží 2004-2005 ustanovit:

 • PSST povoluje účast žen v soutěžích mužů řízených PSST takto:
  1. Účast se nepovoluje hráčkám s profesionální smlouvou ani hráčkám, které jsou v základu družstev nejvyšší soutěže, řízené ČAST, tzn. extraligy.
  2. Družstva mužů smí mít na soupisce libovolný počet hráček, které jsou řádnými členkami oddílu/klubu s platným registračním průkazem.
  3. Má-li oddíl/klub na všech soupiskách uvedeno dohromady 3 a více žen, musí mít přihlášena do soutěží, řízených PSST nebo ČAST adekvátní počet družstev žen (za každé 3 ženy na soupiskách družstev mužů = 1 přihlášené družstvo žen).
  4. V nejvyšší soutěži mužů, řízené PSST (tj. postupové soutěži do soutěží, řízených ČAST), tzn. v divizi je účast žen zakázána z důvodu možných námitek vyšších orgánů o případném neoprávněném postupu.
  5. V druhé nejvyšší soutěži mužů, řízené PSST, tzn. v 1. třídě smí každé družstvo do utkání nominovat pouze jednu hráčku.
  6. Ve třetí nejvyšší soutěži mužů, řízené PSST, tzn. pro sezónu 2004-2005 ve 2. třídě smí mít družstvo na soupisce libovolný počet hráček, které nejsou v základu soupisek extraligy a 1. ligy žen, přičemž do utkání smí nominovat pouze jednu hráčku.
  7. Ve všech dalších soutěžích, řízených PSST smí mít družstvo na soupisce libovolný počet hráček, které nejsou v základu soupisek soutěží, řízených ČAST, přičemž do utkání smí nominovat pouze jednu hráčku.
  8. V nejnižší soutěži, řízené PSST smí mít družstvo na soupisce libovolný počet hráček, které nejsou v základu soupisek soutěží, řízených ČAST, přičemž do utkání smí nominovat obě hráčky, které nejsou v základech soupisek žádného družstva žen.

 • V Praze, květen 2004

  Milan Šimáček,
  Slovan Bohnice

  Názor předsedy ČAST Pavla Primuse:
  • S Vaším názorem na reorganizaci pražských soutěží souhlasim. Pokud jde o soutěže řízené ČAST, nechal jsem vše prověřit. Bude-li to v zájmu věci, určitě to podpořím (jedná se o návrh vytvoření 8 mezikrajských divizí a přejmenování stávajících divizí na Krajské přebory - pozn. MŠ).
  • Váš námět na hraní žen v družstvu mužů je mi blízký. Neexistuje argument, že nejsou šatny a snad ani ješitnost mužů. KV Středočeského kraje, který jsem včera navštívil, takto již hraje. Dokonce si ani nekonkurují s ženskými družstvy. Vrcholově by to asi nešlo, ale na nižších úrovních úrčitě.
  Názor na účast žen v mužských soutěžích ředitele soutěží žen StČ Milana Kloučka:
  • Ahoj Milane, můj názor na hraní žen v soutěžích můžů je - samozřejmě ano. V našem kraji je to dáno tím , že soutěž divize žen je slabá , a proto jsme v loňské sezóně povolili ženám hrát KP1. a KP2, ale nemohly hrát současně divizi. Na okresech běžně ženy za muže hrají. Letos chceme povolit hrát ženám jak ženské soutěže, tak mužské soutěže. To znamená, že mužské soutěže nebudou moci hrát pouze ženy na základu ligových družstev. Nám se zvýší počet družstev v divizi a ženám to umožní další růst. (rozumíme ženy u nás převážně jsou okolo 15 let)
   Odpovědi na tvé otázky:
   1. Jaky je ohlas na start zen v krajskych soutezich muzu?
       Ohlas je kladný i záporný asi jak výsledek dopadne, i když vyloženě žádné větší zápprné ohlasy jsem nedostal, většina rozumných mužů naše důvody chápe
   2. Kde najdu predpis, ktery start zen upravuje?
       Dávali jsme do propozic soutěží
   3. Jak resite pozice na soupiskach? Mohou/musi byt v zakladu druzstev?
   4. Zarazujete zeny na zebricky muzu?
       Zatím jsme neřešili, můj návrh je - prvním rokem by byly mimo žebříček a pak se do něj zasunuly
   5. Proc se pravo startu tyka pouze zen, ktere nehraji souteze zen? (Nebojite se odhlasovani druzstev zen, protoze ony radeji hraji s chlapy?)
       Na to jsem v podstatě odpověděl - děláme letos změnu
   6. Resili jste nejak povinnost oddelenych saten pro hostujici druzstva?
        Ne, myslím že v podstatě to není problém, u nás máme několik žen a jednu šatnu, v okresní soutěži nám hrají ženy a není problém, vždy se shodneme
   Milan Klouček