Nacházíte se v sekci:
www.pingpong.cz » ZPRAVODAJSTVÍ > ZPRAVODAJSKÉ SERVERY / STRÁNKY:
ČESKÉ:
 • ping-pong.cz - server ČAST
 • pinces.cz - magazín o stolním tenise
 • TT Sport - portál M. Vojáčka
 • iDnes - stolní tenis - agenturní zprávy ze stolního tenisu

  ZAHRANIČNÍ:

 • Aktuality ITTF - zprávy Mezinárodní federace stolního tenisu
 • Slovak Table Tennis.com - slovenský zpravodajský server
 • Magazyn tenysa stolowego - zprávy a informace od severních sousedů
 • TT-News - německý zpravodajský server
 • BBC Sports - stolní tenis
 • PongWorld.com - anglický zpravodajský server

 • Novinky z Číny - anglické překlady z čínských webů
 • Fish TT - zásadní web z lůna velmoci (čínsky)
 • Sport China News - zpravodajský server (čínsky)